Injectoren

Injectoren hebben als taak om bij elke bedrijfstoestand van de motor de door het regelapparaat berekende brandstofhoeveelheid exact in te spuiten. Voor een goede brandstofverstuiving bij geringe condensatieverliezen moet motorspecifiek een bepaalde afstand en inspuithoek worden aangehouden.

Injectoren worden elektromagnetisch bediend. Het regelapparaat berekent en verstuurt de elektrische impulsen voor het openen en sluiten van de injectoren aan de hand van de actuele sensorgegevens over de motorbedrijfstoestand. Injectoren zijn opgebouwd uit een injectorhuis waarin zich een magneetwikkeling en een geleiding voor de verstuivernaald bevinden, alsmede een verstuivernaald met magnetisch anker. Wanneer het regelapparaat een spanning op de magneetwikkeling aanbrengt, wordt de verstuivernaald van de injectorzitting opgetild waardoor een precisieboring wordt vrijgegeven. Zodra de spanning wegvalt, wordt de verstuivernaald door een veer op de injectorzitting teruggedrukt en de boring afgesloten.

De doorstroomhoeveelheid bij geopende injector wordt nauwkeurig bepaald door de precisieboring. Voor het inspuiten van de brandstofhoeveelheid die voor de bedrijfstoestand is berekend, stemt het regelapparaat de openingstijd van de injector af op de doorstroomhoeveelheid. Dit garandeert dat altijd de juiste hoeveelheid brandstof wordt ingespoten. Door het ontwerp van de injectorzitting en de precisieboring wordt een optimale verstuiving van de brandstof bereikt.

Verstuiver kapot: Symptomen

Een defecte of niet goed werkende injector kan de volgende foutsymptomen veroorzaken:

 • Startproblemen
 • Verhoogd brandstofverbruik
 • Vermogensverlies
 • Schommelend stationair toerental
 • Slecht uitlaatgasgedrag (bijvoorbeeld slechte waarden bij uitlaatgasonderzoek)

Mogelijke gevolgschade:

 • Verkorting van de motorlevensduur,
 • Schade aan katalysator, roetfilter

Verstuiver kapot: Oorzaken: Uitvalsoorzaak

Mogelijke oorzaak voor een defect of slechte werking:

 • een verstopte filterzeef in de injector door verontreinigde brandstof
 • een slecht sluitende verstuivernaald door zeer kleine interne verontreinigingen, externe verbrandingsresten, afzettingen van additieven
 • een dichtgeslibde, afgesloten uitstroomboring
 • een kortsluiting in de spoel
 • een kabelonderbreking naar het regelapparaat